இலவச ஆபாச » அவரது செஃபினி முன்னிலையில் ஒரு கூம்பு துரத்துகிறது அம்மா சூரியன் கவர்ச்சியாக

07:50
பற்றி குளிர் ஆபாச திரைப்படங்கள்

கடுமையான மேடம் தனது அலுவலகத்திற்கு ஆவணங்களை கொண்டு வருமாறு தனது துணை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார், விரைவில் அவர் அதிகரிப்புக்கு உறுதியளித்தார். ஆனால் கீழ்ப்படிதலான ஊழியர் தவறாகப் புரிந்து கொண்டார், அதற்காக அத்தை அவரை முறையாக தண்டிக்க முடிவு அம்மா சூரியன் கவர்ச்சியாக செய்தார். அவள் அவனை தரையில் தட்டி கால்களால் உதைக்க ஆரம்பித்தாள். அவன் முகத்தில் பேன்டிஹோஸில் அவள் விரல்களை உணர்ந்தபோது, ​​அவன் தன் உடற்பகுதியை எடுத்து வழுக்கை மனிதனை துரத்த ஆரம்பித்தான்.