இலவச ஆபாச » எஜமானி அடிமை முகத்தை தூங்கும் அம்மா குழாய் செய்கிறாள்

05:07
பற்றி குளிர் ஆபாச திரைப்படங்கள்

தொகுப்பாளினி தனது அடிமையைக் கட்டி, ஒரு சிகரெட்டைக் கொளுத்தி, தூங்கும் அம்மா குழாய் வீசும் புகையை அவள் எப்படி ஆதிக்கம் செலுத்துவாள் என்பதைக் கண்டுபிடித்தாள். அவள் முகத்தில் ஒரு துளையால் நனைந்து, முகநூல் செய்து, ஒரு உறுப்பினரிடம் கட்டப்பட்ட கயிற்றை இழுத்தான். அவள் முகத்தில் அடித்து என்னை முடிக்க கடினமாக முயற்சி செய்தாள்.