இலவச ஆபாச » பொன்னிறம் ஒருவரை உறிஞ்சும், மற்றொன்று அவளது அம்மா தூண்டுதல் குழாய் நாய் பாணியைப் பிடிக்கும்

06:15
பற்றி குளிர் ஆபாச திரைப்படங்கள்

காதலர்களின் இரண்டு நண்பர்களின் நிறுவனத்தில் ஒரு இளம் பொன்னிறம், சமையலறையில் இருக்கும்போது, ​​ஒரு டிக் உறிஞ்சும், மற்றொன்று புற்றுநோயால் அவளைப் பிடிக்கிறது, இது மூவரும் அனுபவிக்கும். குறிப்பாக ஒரு புலம்பும் பொன்னிற குஞ்சு, அம்மா தூண்டுதல் குழாய் அவளுடைய வாய் எப்போதுமே ஒரு பெரிய உறுப்பினரால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்தாலும், அவளது சூடான வாயை ஆர்வத்துடன் செருகும்.