இலவச ஆபாச » விகா புற்றுநோயைப் அம்மா மற்றும் வளர்ப்பு பார்த்தேன் மற்றும் விந்து பாய்கிறது

07:01
பற்றி குளிர் ஆபாச திரைப்படங்கள்

இளம் ஃபக்கர் அழகாவின் விடாமுயற்சியுடன் உறிஞ்சப்படுவதை அனுபவிக்கிறாள், அதே சமயம், அந்த பெண், வாயிலிருந்து எல்லா ஆடைகளையும் அம்மா மற்றும் வளர்ப்பு கழற்ற நேரமில்லாமல், அவனுடைய யூனிட்டில் வேலை செய்கிறாள். அவள் அதை விரும்பிய நிலைக்கு உறிஞ்சி அவன் அதை புற்றுநோயால் வளைக்கிறாள். அவர் முட்டை மற்றும் ஸ்பைர் ஒரு உறுப்பினரை நட்டார். இங்கே விந்து ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது, அதை வெளியே எடுக்காமல், விதைகளை அவள் புண்டைக்குள் குறைக்கிறான்.