இலவச ஆபாச » மகன் தன் துளைக்கு தூங்கும் அம்மா குழாய் முன்பாக அம்மா முடித்தாள்

05:55
பற்றி குளிர் ஆபாச திரைப்படங்கள்

ஒரு தூங்கும் அம்மா குழாய் கவலையான தாய் தன் மகனுடன் உடலுறவு கொள்ளும்படி கெஞ்சுகிறாள், படுக்கையில் இருக்கும் பையனுக்கு அடுத்தபடியாக அவள் முழு உடலையும் சுழற்றுகிறாள், அவளது கழுதையை இறுக்கமாக வெளிப்படுத்துகிறாள். சிறுவன் தனது தாயின் உதடுகளால் ஒரு தனியாவை மறுக்க மாட்டான், அவன் கால்களுக்கு இடையில் உள்ள பேன்டிஹோஸில் ஒரு துளை கண்ணீர் விட்டு, அவளது உமிழ்நீருடன் ஈரமாக்கப்பட்ட ஆண்குறியை துளைக்குள் ஒட்டிக்கொண்ட பிறகு.