இலவச ஆபாச » ஏரியின் நிர்வாண சூடான தாய் மற்றும் மகன் செக்ஸ் ஈரா நீந்தத் தயாராகிறது

02:38
பற்றி குளிர் ஆபாச திரைப்படங்கள்

தனியாக இருக்கவும், நீச்சலுடை இல்லாமல் நீந்தவும் ஈரோச்சா ஏரிக்கு வந்தார். அவள் வேண்டுமென்றே கிராமத்திலிருந்து விலகி, அருகில் யாராவது இருக்கிறார்களா என்று சோதித்துப் பார்த்தால், அவளுடைய ஆடைகளை எல்லாம் கழற்றத் தொடங்கினாள். நிர்வாண ஈரா தண்ணீரில் மூழ்கத் தயாராகி வருகிறார், ஆனால் அதன் வெப்பநிலையைச் சரிபார்த்த பிறகு அவர் நீண்ட நேரம் சந்தேகிக்கிறார், கரையில் நிர்வாணமாக சூடான தாய் மற்றும் மகன் செக்ஸ் அமர்ந்திருக்கிறார்.